GOG SOCIAL WELFARE HELPING HANDS

பார்வைதிறன் குறைந்ந சிறுவனுக்கு கண்ணாடி வழங்கப்பட்டது

28.05.2022 அன்று மட்டக்களப்பு பகுதியில் வசிக்கும் சதீஸ்குமார் பவிசான் என்னும் சிறுவனுக்கும், காரைதீவில் வசிக்கின்ற ரமேஷ் அவர்களுக்கும் பார்வைதிறன் குறைந்ந காரணத்தினால் அவருக்கு தேவ மகிமை ஊழியங்களினால் (GOGM) கண்ணாடி வழங்கப்பட்டது.

Leave A Comment

Your Comment
All comments are held for moderation.